Souhrn aktuálních informací a sdělení v době "covidu"

Níže budou uveřejňovány a průběžně aktualizovány důležité informace, sdělení a opatření ke vzdělávání a organizaci výuky v době epidemie COVID-19.

Pravidla a rozvrh distanční výuky


Provoz školy, školní družiny a jídelny

Na základě usnesení vlády České republiky č. 13 bude od 11. do 22. ledna 2021 probíhat:

  • prezenční výuka pro žáky přípravné třídy a 1. až 2. ročníku,
  • distanční výuka pro žáky 3. až 9. ročníku.

Individuální konzultace - pouze jedno dítě, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce.

Školní družina - v provozu pouze odpoledne pro žáky prezenční výuky, ranní družina nebude otevřena.

Školní jídelna - vydává obědy žákům na dist. výuce do jednorázových nádob v čase od 11.00 do 13.00 hod.


Ochrana dýchacích cest

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky se od 8. prosince 2020 do odvolání
zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochrany dýchacích cest
 (rouška, respirátor, ústenka apod.) ve všech vnitřních prostorech školy (včetně vyučování) a ve školní tělocvičně.


Provoz kroužků a používání školní tělocvičny

Na základě usnesení vlády České republiky č. 12č. 1376 se od 11. do 22. ledna 2021 zakazuje:

  • provoz a používání školní tělocvičny;
  • provoz kroužků a jiných zájmových, výchovných, rekreačních nebo vzdělávacích činností.

Ošetřovné - jak postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol


Péče o děti vybraných profesí

Nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou vybraní zaměstnanci (bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, sociálních služeb, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci určených škol) budou vykonávat krajem vybrané školy.

Nejbližší zařízení: 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Špačková, hana.spackova@ricany.cz

Celé znění rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje


Přidáno 10. 1. 2021, autor: Richard Otradovec

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru