Souhrn aktuálních informací a sdělení v době "covidu"

Níže budou uveřejňovány a průběžně aktualizovány důležité informace, sdělení a opatření ke vzdělávání a organizaci výuky v době epidemie COVID-19.

Pravidla a rozvrh distanční výuky


Distanční výuka 1. a 2. stupně ZŠ

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14. října 2020
do 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žákům školy včetně zájmového vzdělávání (školní družina, kroužky).

Žáci budou dle § 184a zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon povinně vzděláváni distančním způsobem, a to podle výše uvedených pravidel a rozvrhu hodin.

Školní jídelna - z důvodu karanteny od 21. 10. 2020 uzavřena! Obědy jsou automaticky odhlášené.

Celé znění usnesení č. 408/2020 Sb. vlády ČR č. 1022


Ošetřovné - jak postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol


Péče o děti vybraných profesí

Nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou vybraní zaměstnanci (bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, sociálních služeb, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci určených škol) budou vykonávat krajem vybrané školy.

Nejbližší zařízení: 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Špačková, hana.spackova@ricany.cz

Celé znění rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje čj. 145439/2020/KUSK


Zákaz kroužků a používání školní tělocvičny

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1021 o přijetí krizového opatření se od 14. října 2020
do 3. listopadu 2020 zakazuje
:

  • provoz a používání školní tělocvičny (včetně pronájmů) s výjimkou tělocviku na 1. stupni základní školy a mateřské školy
  • provoz křoužků (pořádaných školou i ostatními subjekty) a poskytování ostatní zájmové, výchovné nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

Celé znění usnesení č. 407/2020 Sb. vlády ČR č. 1021 


Ochrana dýchacích cest

S účinností od úterý 13. 10. 2020 (do odvolání) je mimořádným opatředním MZ ČR zakázán pohyb a pobyt osob bez ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor, ústenka apod.) ve všech vnitřních prostorech školy. Ochrana dýchacích cest je povinná tedy i ve třídě během vyučování (vyjma žáků a pedagogoů 1. stupně).

Celé znění MO MZČR č. j.: MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN zde.


Přidáno 16. 10. 2020, autor: Richard Otradovec

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru