Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Vážení rodiče, v souladu s harmonogramem uvolňování mimořádných opatření a usnesením vlády, bude ve formě školních skupin umožněna osobní přítomnost:

 • od 11. 5. 2020 žákům 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky (ČJ, M), a to v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 11,40 - podrobné informace a pravidla zde
 • od 25. 5. 2020 žákům 1. stupně na pravidelných každodenních vzdělávacích aktivitách, které jsou zadávány dálkovou formou - podrobné informace a pravidla zde
 • od 8. 6. 2020 žákům 2. stupně na 1 - 2 denních vzdělávacích aktivitách, které jsou zadávány dálkovou formou - podrobné informace a pravidla zde

Zákonný zástupce je povinen:

 • při prvním vstupu žáka do školy předat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a o seznámení s rizikovými skupinami.

Prosím tedy o vyplněním závazné ankety v Bakalářích. Přihláška je přístupná pouze ve webové aplikaci https://zsvelkepopovice.bakalari.cz/ (modul Ankety - Vyplňování anket - Zápis do školní skupiny) a výhradně přes rodičovské přihlašovací údaje.

O struktuře školních skupin (v maximálním počtu 15 dětí) rozhoduje ředitel školy a jejich složení bude po celou dobu přítomnosti neměnné.

Pokud žák nebo osoba ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

​Formulář čestného prohlášení, bez něhož nebude vstup do školy umožněn, lze stáhnout zde.
 

Pohyb žáků ve škole a před školou se bude řídit těmito principy stanovenými MŠMT:

 • Na žáky a jejich zákonné zástupce se před budovou školy vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupu 2 metry (neplatí pro doprovod a členy společné domácnosti).
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení, do kterých roušku po každém sejmutí odkládá.
 • Škola je oprávněna vymezit prostor pro pohyb žáků a organizovat přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet a společných prostor tak, aby minimalizovala kontakty mezi skupinami a jednotlivci.
 • Po příchodu do školy a po každém vzdělávacím bloku musí každý žák použít desinfekci.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) nebo je to rozhodnutí pedagogického pracovníka, musí se roušky nosit i ve třídě.

Lucie Fusková


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru