Souhrn aktuálních informací a sdělení v době "covidu"

Níže budou uveřejňovány a průběžně aktualizovány důležité informace, sdělení a opatření ke vzdělávání a organizaci výuky v době epidemie COVID-19.

Pravidla a rozvrh distanční výuky


Provoz školy, školní družiny a jídelny

Na základě mimořádného opatření MZ ČR bude od 3. května 2021 probíhat rotační výuka.

  • PREZENČNĚ – žáci 0. - 2. třídy a žáci 6. a 7. třídy (další týden naopak)
  • DISTANČNĚ  žáci 3. - 5. třídy a žáci 8. a 9. třídy (další týden naopak)

Individuální konzultace - pouze jedno dítě, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce.
Na konzultaci není nutný test.

Školní družina - pouze pro žáky na prezenční výuce

Školní jídelna - vydává obědy žákům na dist. výuce do jednorázových nádob v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Nezbytnou péči pro žáky 1. stupně, kteří jsou na distanční výuce a jejichž zákonní zástupci jsou dle bodu 14 mimořádného opatření zaměstnanci vybraných profesí bude na žádost zajišťovat školní družina.


Testování

Na základě mimořádného opatření MZ ČR bude od 12. dubna 2021 umožněna osobní přítomnost na prezenční výuce pokud žák:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  • podstoupil preventivní neinvazivní antigenní test

Testování ve škole bude probíhat vždy v pondělí (u žáků 1. a 2. stupně) a ve čtvrtek (u žáků 2. stupně). Nebude-li žák přítomen v den testování, první test se provede v den jeho příchodu a druhý s odstupem 2-3 dní.

Podrobné informace na testovani.edu.cz/pro-rodice (leták pro rodiče, instruktážní video LEPU test)

Podmínka podstoupení antigenního testu se považuje za splněnou, pokud žák doloží, že:

  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (čestné prohlášení)
  • má negativní výsledek POC antigenního testu, který není starší 48 hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb

Ochrana dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se od 12. dubna 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochrany dýchacích cest (nos, ústa) 

  • ve všech vnitřních prostorech školy (včetně vyučování)
  • na veřejně přístupných místech před budovou školy

Dle opatření je přípustnou ochranou dýchacích cest pouze respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnická obličejová maska či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.


Provoz kroužků a používání školní tělocvičny

Na základě mimořádného opatření MZ ČR se od 12. dubna 2021 zakazuje:

  • provoz a používání školní tělocvičny;
  • provoz kroužků (s výjimkou individuálních konzultací).

Ošetřovné - jak postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol

 

Přidáno 2. 5. 2021, autor: Richard Otradovec

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru