Pronájem tělocvičny a učeben

Pronájem tělocvičny a učeben

Tělocvična se pronajímá pouze pro sportovní účely. Veškeré výjimky při pronájmu tělocvičny i

učeben jsou v kompetenci ředitele školy.

Prioritou při výběru klientů je délka a množství pronájmů.

Obecně mají přednost dlouhodobí nájemníci před kratšími pronájmy a před jednorázovými akcemi.

Subjekty nabízející činnost dětem mají přednost  ve výběru odpoledních a víkendových hodin.

Uvedené ceny jsou vždy za 60 minut pronájmu, platí se za každou započatu hodinu.

Klienti budou vpuštěni do tělocvičny/učebny 10 minut před začátkem lekce, 15 minut po skončení

lekce tělocvičnu/učebnu opouštějí. 

Uvedené ceny jsou předběžné a mohou se měnit, u jednorázových a víkendových pronájmů se

cena stanovuje smluvně, např. podle délky pronájmu, typu akce, …

Učebny vybavené interaktivní tabulí nebo dataprojektorem se pronajímají bez možnosti využití

tohoto zařízení.

K pronájmu v naší ZŠ můžete využít:

(nižší cena je platná pro akce realizované s většinovou účastí žáků naší ZŠ)

 -   tělocvična

     cena  Kč 280,- / 350,- 

                          - sál s palubovkou, značení pro volejbal, basketbal, florbal

                          - příslušenství – koše, žebřiny, lavičky, žíněnky, nářadí

                          - zázemí – šatny, sprchy

-učebna 

     cena Kč 70,-

                          - klasická třída s lavicemi, tabulí

Při nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě o pronájmu si škola vyhrazuje právo po

předchozím písemném upozornění pronájem bez náhrady ukončit.

 

Žádosti o pronájem se vyřizují v kanceláři školy. Své požadavky konzultuje nejlépe v druhé polo-

vině srpna, nejpozději však do poloviny září.

Tel: 323 665 200, 731 449 241, mail: skola@zsvelkepopovice.cz

 

 

 

Přidáno 5. 1. 2017, autor: Lucie Fusková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru