Školní vzdělávací program

Již od 1. září 2007 jsou základní školy povinny vyučovat podle tzv. ŠVP - školních vzdělávacích programů. Ten si sestavuje každá základní škola sama. Východiskem ŠVP je právní vymezení §4 a §5 školského zákona (č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ministerstvo školství vydalo pro každý obor vzdělávání rámcový vzdělávací program (RVP). Ten stanovuje strukturu ŠVP s vymezením konkrétních cílů vzdělávání, jeho obsahu a časového rozvržení.

V případě změny v RVP je nutné tyto změny zahrnout i do konkrétního ŠVP školy. Školní vzdělávací program ZŠ Velké Popovice se jmenuje ŠKOLA V POHODĚ.

Přesné aktuální znění RVP najdete na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz.

Školní vzdělávací program školy si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Učební plán platný od 1. 9. 2020

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru