Školní vzdělávací program

Již od 1. září 2007 jsou základní školy povinny vyučovat podle tzv. ŠVP - školních vzdělávacích programů. Ten si sestavuje každá základní škola sama. Východiskem ŠVP je právní vymezení §4 a §5 školského zákona (č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ministerstvo školství vydalo pro každý obor vzdělávání rámcový vzdělávací program (RVP). Ten stanovuje strukturu ŠVP s vymezením konkrétních cílů vzdělávání, jeho obsahu a časového rozvržení.

V případě změny v RVP je nutné tyto změny zahrnout i do konkrétního ŠVP školy. Školní vzdělávací program ZŠ Velké Popovice se jmenuje ŠKOLA V POHODĚ.

Přesné aktuální znění RVP najdete na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz.

Školní vzdělávací program školy si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru