Školská rada

Školská rada je nezávislý orgán základní školy, založený v roce 2005.

Nově můžete školskou radu kontaktovat na tomto mailu: skolskarada.zsvp@gmail.com

Má 9 členů: 3 zástupce rodičů, 3 zástupce pedagogického sboru a 3 zástupce obce. 

Zřízení školské rady je povinné podle zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona.

Za zřizovatele obec Velké Popovice - zastupitelé :

Tomáš Chramosta   

Jaroslava Staňková 

Eva Čelikovská 

 

za ZŠ Velké Popovice :

Eliška Doležalová 

Ivana Bandasová 

Jana Šmídová 

 

za rodiče :

Roman Kotrč 

Gabriela Zimová 

Kateřina Kapalová 

 

Co školská rada může a musí

Podle §168 školského zákona (zákon č. 561/2004)

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Jednací řád školské rady si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru